Kort & Gott
Kort - Välkommen

Kort - Välkommen


Dubbelt kort med ett vitt kuvert.
Mått: 120x170mm vikt

Välkommen till världen kommer i vår serie Etikett.

Kortet är tryck i Sverige på på ett 300g
papper märk med Ecolabel.

Insidan är blank för eget meddelande.

30 SEK25 SEK